Обуке од јавног интереса

Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке Image

Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

Обука за дежурне наставнике на Завршном испиту школске 2023/2024. године Image

Обука за дежурне наставнике на Завршном испиту школске 2023/2024. године

Обука наставника за примену плана и програма наставе и учења предмета Српски као нематерњи језик Image

Обука наставника за примену плана и програма наставе и учења предмета Српски као нематерњи језик

Обука наставника у области заштите потрошача - основне школе Image

Обука наставника у области заштите потрошача - основне школе

Обука наставника у области заштите потрошача - средње школе Image

Обука наставника у области заштите потрошача - средње школе

Ѻ⭲ Унапређивање система дигитализације у образовању Image

Ѻ⭲ Унапређивање система дигитализације у образовању