Обуке од јавног интереса

Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке Image

Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

Обука наставника за примену плана и програма наставе и учења предмета Српски као нематерњи језик Image

Обука наставника за примену плана и програма наставе и учења предмета Српски као нематерњи језик

Обука наставника у области заштите потрошача - основне школе Image

Обука наставника у области заштите потрошача - основне школе

Обука наставника у области заштите потрошача - средње школе Image

Обука наставника у области заштите потрошача - средње школе

Унапређивање система дигитализације у образовању Image

Унапређивање система дигитализације у образовању